informaceo oznámenie nekalého správania (Whistleblowing)

V súlade so zákonom č.171/2023 Zb., o ochrane oznamovateľov, v platnom znení spoločnosť umožňuje podať oznámenie o možnom porušení.

Spoločnosť prijíma v súlade so Zákonom o ochrane oznamovateľov oznámenia prostredníctvom e-mailovej schránky a tiež prostredníctvom vnútorného oznamovacieho systému spoločnosti.

Preferovaným spôsobom je podanie oznámenia prostredníctvom e-mailovej adresy.

E-mailová adresa pre podanie oznámenia: whistleblowing@tsbohemia.cz

Spoločnosť prijíma oznámenie, ktoré obsahuje informaceo možnom porušení, ku ktorému došlo alebo má dôjsť v spoločnosti, pre ktorú oznamovateľ, hoci sprostredkovane, vykonával alebo vykonáva prácu v základnom pracovnoprávnom vzťahu, dobrovoľnícku činnosť alebo stáž, resp. sa o ňu uchádzal, alebo u osoby s ktorou bol oznamovateľ v súvislosti s prácou v základnom pracovnoprávnom vzťahu, dobrovoľníckou činnosťou alebo stážou v kontakte, a ktorej má:

 • znaky trestného činu,
 • znaky priestupku, za ktorý môže byť, podľa zákona, uložená pokuta ktorej horná hranica je aspoň 100 tis. Kč,
 • porušuje samotný Zákon o ochrane oznamovateľov,
 • porušuje iný právny predpis Európskej únie v oblastiach vymenovaných v Zákone o ochrane oznamovateľov.

Osobou prijímajúcou oznámenie je výkonný riaditeľ spoločnosti a HR manažér.

Spoločnosť vylučuje prijímanie oznámení od osôb, ktoré pre spoločnosť nevykonávajú prácu alebo inú obdobnú činnosť podľa § 2 odsek 3 písm. a) b) h) alebo i) Zákona o ochrane oznamovateľov.

Spoločnosť prijíma iba neanonymné oznámenia, ktoré obsahujú údaje o totožnosti oznamovateľa (meno, priezvisko a dátum narodenia, alebo iné údaje, z ktorých je možné vyvodiť totožnosť oznamovateľa).

Vedome nepravdivé oznámenie je priestupkom podľa Zákona o ochrane oznamovateľov, za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 50 000 Kč. Takému oznamovateľovi zároveň nenáleží ochrana pred odvetnými opatreniami podľa Zákona o ochrane oznamovateľov.

Oznamovateľ má právo podať oznámenie spĺňajúce náležitosti podľa Zákona aj do externého oznamovacieho systému Ministerstva spravodlivosti https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/
0

Nákupný košík

 
 
 
 
 
­

 
Porovnávate 0 Zobraziť Zmazať všetko

  Prihláste sa

   
  ­
  Nemáte ešte účet? Zaregistrujte sa | Zabudli ste Heslo?