Služby a záruky

Nenechajte sa zaskočiť nepredvídateľnými udalosťami!

S poistením a predĺženou zárukou môžete hodiť starosti za hlavu. Konkrétnu ponuku služieb u vybraných produktov nájdete po vložení tovaru do košíka.

Poistenie predĺženej záruky (PPZ)

Férové ​​poistenie predĺženej záruky až na 5 rokov

Elektrické spotrebiče určite plánujete používať aj po uplynutí 2-ročnej zákonnej záruky, kedy pravdepodobnosť výskytu závad na spotrebičoch výrazne rastie. Opravy sú dnes drahou záležitosťou a pri väčších spotrebičoch zaplatíte už za príchod opravára a úvodnú diagnostiku porúch. Pokiaľ nemá opravár potrebný náhradný diel, zaplatíte ďalšie peniaze za jeho opätovný výjazd. Spotrebič ešte nie je opravený, ale Vy už ste o niekoľko sto korún chudobnejší. Poistenie predĺženej záruky (PPZ) Vás týchto problémov aj nákladov zbaví.

Kľúčové vlastnosti

• Chráni prístroj v porovnateľnom rozsahu ako záruka výrobce.
• Plynulo nadväzuje na zákonnú záruku.
• Možnosť predĺženia záruky o 12, 24 či 36 mesiacov.
• Nulová spoluúčasť, nič nedoplácate.
• Hodnotu plnenia neznižujeme o amortizácii, náklady hradíme až do výšky obstarávacej ceny.
• Zaplatíme za Vás náklady na opravu.
• V prípade neopraviteľnosti za Vás zaplatíme náklady na nový prístroj porovnateľných parametrov.


Jednoduché hlásenie závady

V prípade, že sa v priebehu poistenia vyskytne na spotrebiči závada, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlaseniskod.cz alebo telefonicky na čísle +420 283 002 868.

Hlásenie škôd

Opravíme či vymeníme za nový

V prípade poruchy sa pokúsime spotrebič opraviť. Pokiaľ je oprava nemožná alebo neekonomická, dostanete na výber spotrebič porovnateľnej kvality a parametrov. Následne Vám ho dopravíme až domov. Pokiaľ si vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou cenou, iba doplatíte cenový rozdiel.

Oprava či výmena

Bez amortizácie a spoluúčasti

Na nákladoch súvisiacich s odstránením závady alebo výmenou spotrebiča za nový sa nijako finančne nepodieľate. Kompletne ich hradíme my, a to až do výšky obstarávacej ceny spotrebiča.

Bez amortizácie

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že o spotrebič prídete ešte počas zákonnej záruky, napríklad vrátením, výmenou alebo úplným zničením, dostanete celé poistné späť.

100% záruka

Prevod poistenia

Pokiaľ sa rozhodnete zariadenie predať ešte pred vypršaním záruky, je možné poistenie jednoducho previesť na nového majiteľa. Navýšite tak hodnotu zariadenia pre následný predaj.

Prevod poistenia

Poisťovateľ produktu

Poisťovňa AWP P&C Česká republika - odštepný závod je poisťovateľom tohto produktu. Asistenčná spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, sro je sprostredkovateľom služieb poisťovateľa, vybavuje pre poisťovňu likvidačné služby a prevádzku asistenčného centra. Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P&C SE, so sídlom 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Poisťovateľ

Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia (PNPO)

Ochráňte svoje zariadenie až na 2 roky

Ľahké zavadenie o kábel a notebook letí zo stola dole, tlačenice v autobuse, po ktorej zmizol z Vašej tašky fotoaparát. Tieto malé chvíľky nepozornosti či nešikovnosti Vás môžu ľahko pripraviť o zariadenie za mnoho tisíc korún. Poistenie náhodného poškodenia a odcudzenia (PNPO) dokáže následky týchto nepríjemných okamihov zmierniť.

Kľúčové vlastnosti

• Kryje prípady náhodného poškodenia výrobku a jeho odcudzenia.
• Platí ihneď po zakúpení prístroja.
• K dispozícii vo variantoch na 1 alebo 2 roky
• Zaplatíme za Vás náklady na opravu (až do výšky obstarávacej ceny zariadenia).
• V prípade, že je prístroj neopraviteľný či odcudzený, za Vás zaplatíme náklady na nový produkt s porovnateľnými parametrami (až do výšky obstarávacej ceny toho pôvodného).
• Spoluúčasť 15% z výšky plnenia v 1. roku a 25% v druhom roku trvania poistenia.


Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že v priebehu PNPO dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu zariadenia, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlaseniskod.cz alebo telefonicky na čísle +420 283 002 868.

Hlásenie škôd

Oprava alebo výmena za nový

Ak je poškodené zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov a zariadenie Vám bude vymenené za úplne nové. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.

Oprava či výmena

Všetko zariadime za Vás

Opravený, prípadne vymenený výrobok dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nový výrobok platí poisťovňa priamo výrobcovi, prípadne servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.

Všetko zařídíme

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.

100% záruka

Čo Vám poistenie ochráni a čo už nie

ÁNO NE
Pád Úmyselné poškodenie výrobku
Vniknutie kvapaliny do elektronických častí Kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na funkciu
Mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami) Odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
Lúpež za použitia alebo hrozby násilia Odcudzenie z auta, ak bol prístroj zvonku vidieť
Krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru Odcudzenie, ktoré nebolo nahlásené Polícii ČR

Poisťovateľ produktu

Poisťovňa AWP P&C Česká republika - odštepný závod je poisťovateľom tohto produktu. Asistenčná spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, sro je sprostredkovateľom služieb poisťovateľa, vybavuje pre poisťovňu likvidačné služby a prevádzku asistenčného centra. Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P&C SE, so sídlom 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Poisťovateľ

Poistenie mobilných zariadení (PMZ)

Istota pre Vaše zariadenie aj dáta

Doba "nezničiteľných" tlačidlových telefónov je dávno preč. Incident končiaci prasknutým displejom telefónu zažil už na vlastnej koži každý štvrtý užívateľ. Bohužiaľ vymeniť prasknutý displej je dnes často rovnako nákladné ako obstaranie nového telefónu. Oveľa väčšie škody potom môže napáchať krádež telefónu spojená s prípadným zneužitím Vašich dát. Poistenie mobilného telefónu nepríjemným situáciám nezabráni, ale dokáže si poradiť s ich následkami.

Kľúčové vlastnosti

• Kryje prípady náhodného poškodenia alebo jeho odcudzenia.
• Platí ihneď po zakúpení prístroja.
• Zahŕňa ochranu proti zneužitiu dát či volacieho času
• Kryje rozbitie displeja či dotykovej časti následkom pádu.


Jednoduché hlásenie škody

V prípade, že v priebehu poistenia dôjde k náhodnému poškodeniu alebo odcudzeniu prístroja, oznámite to jednoducho použitím QR kódu na zmluve (údaje sa automaticky načítajú do webového formulára), vyplnením formulára na www.hlaseniskod.cz alebo telefonicky na čísle +420 283 002 868.

Hlásenie škôd

Nízka spoluúčasť a amortizácia

Hodnota mobilných zariadení po nákupe rapídne klesá. V rámci PMZ však od nás, v prípade odcudzenia či poškodenia Vášho zariadenia, aj po dvoch rokoch získate viac ako polovicu jeho pôvodnej hodnoty, a to pri spoluúčasti iba 10%.

Nízka spoluúčasť

Oprava alebo výmena za nový

Ak je zariadenie neopraviteľné, dostanete na výber z výrobkov rovnakých alebo porovnateľných parametrov. V prípade, že si ako náhradu vyberiete výrobok s vyššou obstarávacou hodnotou, doplatíte rozdiel medzi poistným limitom a cenou nového výrobku.

Oprava či výmena

100% záruka vrátenia peňazí

V prípade, že prídete o výrobok v zákonnej záruke (vrátením, výmenou či úplným zničením výrobku), stačí túto skutočnosť nahlásiť poisťovni a tá Vám vráti nespotrebovanú časť poistného späť.

100% záruka

Všetko zariadime za Vás

Opravené, prípadne vymenené mobilné zariadenie dopravíme až k Vám domov. Náklady za opravu či za nové zariadenie platí poisťovňa priamo výrobcovi či servisu. Vašou úlohou je zariadenie iba prijať.

Všetko zařídíme

Čo Vám poistenie ochráni a čo už nie

ÁNO NE
Pád Úmyselné poškodenie výrobku
Vniknutie kvapaliny do elektronických častí Kozmetické vady, ktoré nemajú vplyv na funkciu
Mechanické poškodenie (aj deťmi a zvieratami) Odcudzenie výrobku, ktorý bol voľne odložený
Lúpež za použitia alebo hrozby násilia Odcudzenie z auta, ak bol prístroj zvonku vidieť
Krádež násilným vlámaním do uzavretého priestoru Odcudzenie, ktoré nebolo nahlásené Polícii ČR
Prasknutý displej

Poisťovateľ produktu

Poisťovňa AWP P&C Česká republika - odštepný závod je poisťovateľom tohto produktu. Asistenčná spoločnosť AWP Solutions ČR a SR, sro je sprostredkovateľom služieb poisťovateľa, vybavuje pre poisťovňu likvidačné služby a prevádzku asistenčného centra. Logo Allianz Assistance bolo použité s vedomím AWP P&C SE, so sídlom 93400 Saint Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francúzska republika, ktorá je jeho vlastníkom.

Poisťovateľ

Cykloasistencia

Cykloasistencia

Zakúpením produktu získate výhody, ktoré vás ochránia v prípade poškodenia bicykla po dobu 12 mesiacov od nákupu:

 • Následkom nárazu či pádu pri vychádzke
 • Škody spôsobené funkčnou závadou či mechanickou poruchou, ktoré nie sú kryté zárukou

Stačí, aby ste si zavolali na špeciálnu linku starostlivosti o zákazníkov na tel: +420 283 002 828 (non-stop), oznámili podrobnosti svojej nehody a príde pre vás odťahová služba, ktorá vás odvezie aj s nepojazdným bicyklom na miesto určenia – späť do penziónu či hotela, do servisu alebo späť domov.

Pre koho je Cyklo Asistencia určená?

Cyklo Asistance pomáha vyriešiť neočakávané a nemilé prekvapenia spojené s nehodou na cestách po Českej republike. Cyklo Asistance je určená pre koncových spotrebiteľov (nie pre firemnú klientelu). Na tento produkt sa nevzťahuje žiadna spoluúčasť.

ŠTANDARD – pre jednotlivcov, kryje až 4 kolesá
RODINA - pre celú rodinu, kryje až 4 osoby a 8 kôl.

Cyklo Asistance je možné zakúpiť opakovane!
JEDNOTLIVEC 379 Kč/rok, RODINA 599 Kč/rok
Poistenie vybitej batérie: JEDNOTLIVEC 119 Kč/rok, RODINA 199 Kč/rok

Registrácia bicykla

Po zakúpení Cyklo Asistance jednoducho registrujete poistenie kola zaslaním identifikačných údajov (značka, sériové číslo) najneskôr do 5 pracovných dní na e-mailovú adresu: registracekol@allianz.com. Po potvrdení registrácie môžete okamžite začať službu využívať.

Čo sa stane, keď ...?

V prípade, že sa vám v priebehu platnosti Cyklo Asistencia stane nehoda či porucha, následkom čoho nemáte pojazdné kolo, zavoláte na špeciálnu linku pre cyklistov (+420 283 002 828) a oznámi operátorovi: číslo zmluvy, identifikačné údaje, detailný popis nehody s presnou polohou miesta, kde sa nachádza. Operátor ihneď potom vyšle odťahovú službu do miesta určenia a informuje vás o dobe jej príchodu.

Náklady na odťah nepojazdného bicykla a odvoz zákazníka hradí poisťovňa, a to do výšky 2.000 Kč. Zákazník môže využiť túto službu trikrát!


Poistné podmienky k stiahnutiu.

Zostavenie bicykla od TSBOHEMIA

Prečo si zakúpiť službu zostavenia bicykla?

Vďaka tejto službe dostanete koleso nastavené. To ale nie je všetko, bicykel prepravujeme v našej špeciálnej tvrdenej krabici. Je kvalitne zabezpečené proti poškodeniu a rozladeniu počas prepravy. Všetky časti a súčasti sú starostlivo dotiahnuté a premazané profesionálnym mazivom Morgan Blue.

V ponuke TSBOHEMIA as nájdete iba bicykle tej najlepšej kvality za správnu cenu. Produkt zavádzame v rámci skvalitňovania služieb s víziou dodávať nový bicykel kvalitne nastavený, čistý a starostlivo zabalený. Obstaraním služby získate:

 • Kompletné nastavenie a premazanie
 • Starostlivé zabalenie do špeciálnej tvrdenej krabice
 • Dopravu zadarmo
 • Garančný servis zadarmo v našej servisnej sieti -> alebo u Vami zvoleného obchodníka po predchádzajúcom dohovore na emaile vsnajdr@tsbohemia.cz (nie je možné voliť vlastného obchodníka, pokiaľ je v danom meste servisný partner TSBOHEMIA as).

Cena služby: 399 Kč

Čo je potrebné vykonať po obdržaní bicykla?

Kompletný informacea návod nájdete v priloženom manuáli. Jednoducho možno povedať:

 • Vytočenie riadidiel do správnej polohy a zafixovanie
 • Nasadenie pedálov, pokiaľ sú pripravené
 • Iba pri niektorých modeloch nie je z bezpečnostných dôvodov nasadené predné koleso – jednoduché nasadenie a fixácia rýchloupínacím zariadením alebo pevnou osou.

Všetko ostatné je nastavené, nastavené, premazané. Môžete bez obáv vyraziť na prechádzku. Garančný servis zadarmo potom vykonajte po najazdení maximálne 100km, najneskôr však do mesiaca od kúpy (dátum na faktúre).

Pretože si za kvalitou nastavenia stojíme, dostávate možnosť vykonania garančného servisu zadarmo v našej servisnej sieti, alebo u Vami vybraného partnera vo Vašom meste po predchádzajúcom dohovore.

Zoznam zmluvných partnerov

Upozorňujeme, že bez zakúpenia služby zostavenia bicykla odporúčame prvotnú montáž vykonať vždy u špecializovaného obchodníka. Cena zostavenia sa potom riadi podľa jeho cenníka - vrátane garančného servisu.

Veľa pozitív, za veľmi príjemnú cenu. To všetko Vám zariadi produkt zostavenia bicykla. Nielen teda správny produkt ale aj správna služba, za správnu cenu! Tak nad čím ešte váhate.

Aktuálna doba služby montáže sú dva pracovné dni od objednania.

Zostavenie bicykla od KOLOFIX

Služba zostavenia bicykla od profesionálov z Kolofixu

Chcete sa vyhnúť zložitému vybaľovaniu a zostaveniu svojho nového bicykla z krabice a radi by ste predišli nepresnému nastaveniu jazdných komponentov z výroby? Zverte sa do rúk odborníkov z Kolofixu!
Váš bicykel bude 100% pripravený na okamžitú jazdu, nastavený priamo pre vašu postavu od vyškolených mechanikov a to bez kompromisov. Službu je možné objednať v dvoch variantoch a následne vyzdvihnú na jednej z 15 pobočiek Kolofix po Českej republike, nájdete ich v Brne, Českých Budějoviciach, Hradci Králové, Jihlave, Karlových Varoch, Liberci, Lounoch, Ostrave, Plzni, Praze a Zlíne. Viac informáciímací o pobočkách.

Služba KOLOFIX STANDARD

 • vybalenie kolesa z krabice
 • kompletizácia - zostavenie kolesa
 • kontrola výpletov a ich centrovanie
 • kontrola a dotiahnutie kazety a kotúčov
 • kontrola a dotiahnutie kľučiek, kontrola pedálov a uchytenie; pedále sa nemontujú
 • kontrola správnej dĺžky reťaze
 • usadenie vedenia, rovnanie pätky a nastavenie radenia
 • kontrola bŕzd a nastavenie
 • kontrola dotiahnutia všetkých spojov
 • kontrola dotiahnutia hlavového zloženia
 • nafúkanie kolies
 • kontrola tlaku tlmičov a ich funkčnosť vrátane LO
 • kontrola sedlovky a dotiahnutie sedla
 • protišmyková pasta, v prípade potreby podľa materiálu rámu
 • kontrola chodu elektromotora (len pri elektrobicykli)
 • otočenie riadidiel do prepravnej polohy v osi kolesa

Cena služby je 499 Kč vr. DPH

Služba KOLOFIX PREMIUM

 • rovnaké úkony ako KOLOFIX STANDARD
 • služba PREMIUM navyše obsahuje GARANČNÝ SERVIS bicykla po najazdených prvých 100 km (maximálne) alebo do 30 dní od nákupu bicykla.

Garančný servis zahŕňa:

 • Kontrolu bŕzd a ich správneho chodu
 • Kontrolu vôle hlavového zloženia a vidlice
 • Kontrolu funkcie odpruženej vidlice
 • Kontrolu výpletov kolies
 • Kontrolu rámu
 • Premeranie stavu reťaze
 • Kontrolu prevodníkov a kazety
 • Kontrolu stredového zloženia - zistenie vôle a hladkosti chodu
 • Kontrolu radenia - presnosť a hladkosť chodu
 • Dotiahnutie všetkých spojov
 • Konzultáciu problémov

Garančný servis odporúčame vykonať u každého zakúpeného bicykla.

Cena služby je 999 Kč vr. DPH

Služby zostavenia bicykla Kolofix Standard ani Premium nie je možné kombinovať so službou Zostavenie bicykla od TSBOHEMIA.

Prvé spustenie pre notebooky, počítače a All in One

Prvé spustenie - KLASIK

Klasický

Služba prvé spustenie je tu pre všetkých čo nechcú strácať čas zdĺhavým nastavovaním systému. Súčasťou služby je inštalácia ovládačov a ďalších sprievodných aplikácií, ktoré sú potrebné na každodennú prácu so systémom Windows. Vo verzii komfort vám navyše zaktualizujeme systém na najnovšiu verziu a nainštalujeme u nás zakúpený softvér. Službu nie je možné vykonať na výrobky APPLE z dôvodu zabezpečenia.

Ako na to:

Službu si pridáte do košíka spoločne s tovarom, na ktorý chcete Prvé spustenie aplikovať. Pokiaľ chcete nainštalovať ďalší u nás zakúpený softvér je potrebné mať ho na spoločnej faktúre so zariadením.
Pri tovare na sklade bude zariadenie pripravené do 2 pracovných dní, v ostatných prípadoch do 2 pracovných dní od dátumu naskladnenia.
Pri osobnom odbere s vami náš technik prejde základné zaškolenie.

Služba obsahuje:

 • Základné nastavenie zariadenia (napájacie profily, dátum a čas, aplikácia po spustení)
 • Inštalácia ovládačov zariadení
 • Inštalácia a konfigurácia prehrávača
 • Inštalácia zakúpeného antivírusu
 • Inštalácia programu na čítanie PDF
 • Základná inštruktáž, aktivácia

Prvé spustenie - KOMFORT

vymoženosti

Služba prvé spustenie je tu pre všetkých čo nechcú strácať čas zdĺhavým nastavovaním systému. Súčasťou služby je inštalácia ovládačov a ďalších sprievodných aplikácií, ktoré sú potrebné na každodennú prácu so systémom Windows. Vo verzii komfort vám navyše zaktualizujeme systém na najnovšiu verziu a nainštalujeme u nás zakúpený softvér. Službu nie je možné vykonať na výrobky APPLE z dôvodu zabezpečenia.

Ako na to:

Službu si pridáte do košíka spoločne s tovarom, na ktorý chcete Prvé spustenie aplikovať. Pokiaľ chcete nainštalovať ďalší u nás zakúpený softvér je potrebné mať ho na spoločnej faktúre so zariadením.
Pri tovare na sklade bude zariadenie pripravené do 2 pracovných dní, v ostatných prípadoch do 2 pracovných dní od dátumu naskladnenia.
Pri osobnom odbere s vami náš technik prejde základné zaškolenie. Tiež pomôže s aktiváciou Office alebo iného u nás zakúpeného softvéru.

Služba obsahuje:

 • Základné nastavenie zariadenia (napájacie profily, dátum a čas, aplikácia po spustení)
 • Inštalácia ovládačov zariadení
 • Inštalácia a konfigurácia prehrávača
 • Inštalácia zakúpeného antivírusu
 • Inštalácia programu na čítanie PDF
 • Inštalácia internetového prehliadača
 • Základná inštruktáž, aktivácia
 • Inštalácia súborového manažéra
 • Inštalácia zakúpených Microsoft Office (aktivácia so zákazníkom alebo vykoná samostatne) - Pre aktiváciu je nutné predajcovi poskytnúť prihlasovacie údaje k už vytvorenému Microsoft účtu.
 • Inštalácia programu pre komunikáciu cez Internet (Skype, nastavenie mikrofónu a kamery)
 • Inštalácia programu pre správu archivačných súborov
 • Inštalácia ďalších, u nás zakúpených programov (aktivácia so zákazníkom alebo vykoná samostatne)

NanoZone – ochrana pred vírusmi a baktériami až na 3 roky

EXKLUZÍVNA POVRCHOVÁ OCHRANA VÝROBKOV POMOCOU MODERNEJ NANO TECHNOLÓGIE

Klasický

Japonská nano technológia bude po 3 roky udržiavať Vami zakúpený výrobok bez baktérií a vírusov. Navyše uľahčuje čistenie povrchov plôch.

Začali sme využívať novú japonskú technológiu, ktorá sa volá NanoZone a používa sa na vytváranie úplne transparentnej ochrannej nano titánovej vrstvy na povrchoch plôch niektorých našich výrobkov zo segmentu IT. Klávesnica, notebooky, PC, monitory, solárne panely a ďalšie spotrebiče a zariadenia získajú novú úroveň čistoty a ochrany.

VYŠŠIA ÚROVEŇ ČISTOTY A HYGIÉNY!

Výrobky, ošetrené nano technológiou NanoZone získavajú nové, úplne unikátne vlastnosti.

 • Nepretržitá a dlhodobá ochrana povrchov plôch pred nebezpečnými baktériami, vírusmi a plesňami
 • Minimalizácia pachov
 • Zamedzenie zachytávania prachu

GARANCIA ÚČINKU

 • Okamžitý rozklad baktérií, plesní a vírusov (vr. Covid-19)
 • Odpudzovanie mastnôt, nečistôt a častíc mikroprachu
 • Rozklad prchavých organických látok
 • Samočistiaca schopnosť povrchov
 • Jednoduché a rýchle odstraňovanie mastnôt a nečistôt

FUNKCIONALITA

 • Garancia účinkov podľa zaťaženia povrchov 2 – 3 roky
 • Bez prerušenia, nepretržite, bez zásahu človeka
 • Bez kolísania intenzity účinkov
 • Žiadny obťažujúci zápach
 • Žiadne vizuálne zmeny ošetrených povrchov

Takto ošetrená výpočtová technika alebo mobily sú vzhľadom na početnosť dotykov skvelým preventívnym opatrením pred rizikami prenosu kontaktných nákaz. Ponúkajú vyššiu čistotu a hygienu pre užívateľov a ich nenáročné udržovanie. Prínos tejto ochrannej technológie je ako pre fyzické osoby, ktoré používajú vlastné IT vybavenie alebo mobily, tak pre užívateľov, ktorí zdieľajú výpočtovú techniku ​​spoločne so zvýšeným počtom osôb, kedy dochádza k striedaniu užívateľov v práci na klávesnici a pod. V prostredí, ktoré je doslova „ kolonizované“ mikroorganizmy (najmä baktérie) – nemocničné prostredie, ambulancia, je využitie tejto technológie výrazným posunom dopredu – Systém Udržateľnej Prevencie.

Technológia je akreditovaná a je v súlade s legislatívnymi požiadavkami ČR (EÚ).

zistiť viac

Nakúpte darčeky s istotou a bez rizika! Nie ste si istí, či sa darček bude páčiť, bude sedieť veľkosť alebo farba? Nevadí. Darčeky môžete v kľude vrátiť až do konca januára.

Ako to funguje?

 1. Spolu s vybraným tovarom vložte do košíka aj bezplatnú službu Výmena darčeka.
 2. V prípade, že pod stromčekom zistíte, že darček z nejakého dôvodu obdarovanej osobe nevyhovuje, môžete od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024 využiť službu Výmena darčeka.
   (v prípade rozbaleného tovaru iba do 10. 1. 2024)
 3. Do 7 pracovných dní po vrátení tovaru vám na e-mail dorazí voucher, ktorý môžete do 28. 2. 2024 uplatniť na všetok sortiment.
Pre službu Výmena darčeka platia nižšie uvedené podmienky.

Podmienky akcie:

 1. Služba Výmena darčeka je ponúkaná od 1. 11. do 17. 12. 2023 k vybraným produktom.
 2. Vrátenie tovaru prostredníctvom služby „Výmena darčeka“ je možné uskutočniť od 27. 12. 2023 do 31. 1. 2024 pri nerozbalených produktoch a do 10. 1. 2024 pri rozbalených produktoch.
 3. Službu „Výmena darčeka“ musí zákazník pridať do košíka v prvom kroku objednávkového procesu.
 4. Ponuku je možné využiť na tovar, u ktorého je táto služba ponúkaná v rámci nákupného procesu.
 5. Vloženie služby do košíka je zadarmo.
 6. Využiť službu je možné na niektorej z našich predajní alebo zaslaním tovaru na reklamačné oddelenie do Olomouca so sprievodným listom.
 7. V prípade využitia/spotrebovania služby je účtovaný manipulačný poplatok:
  pri. 0 Kč poplatok v prípade vrátenia nerozbaleného tovaru.
  b. 10 % (vr. DPH) z kúpnej ceny tovaru, v prípade vrátenia rozbaleného produktu.
 1. Za tovar spĺňajúci podmienky tejto služby, vám vrátime cenu tovaru späť vo forme TSBOHEMIA poukazu v hodnote vráteného tovaru uvedenom na daňovom doklade,
  pričom táto čiastka bude znížená o manipulačný poplatok podľa bodu č. 7.
 2. Poukážka je vrátená na e-mail kupujúceho najneskôr do 7 pracovných dní od spotrebovania služby.
 3. Platnosť poukážky je do 28. 2. 2024 a je možné ju využiť na kompletný sortiment e-shopu www.tsbohemia.cz.
 4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy v zákonnej lehote 14 dní od dátumu nákupu, nie je účtovaný manipulačný poplatok a vrátenie peňazí prebieha podľa štandardného reklamačného postupu.
 5. Nevracia sa cena za spotrebovanú službu „Prvé spustenie“.
 6. Nie je možné vrátiť darčekové poukazy, licencie, tovar vytvorený na mieru spotrebiteľa a ďalší tovar, u ktorého nemožno využiť ani zákonné odstúpenie.
 7. Službu nie je možné uplatniť pri nákupe produktov na splátky.

Pre viac informáciímací neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie: obchod@tsbohemia.cz alebo tel. 585 157 488.
0

Nákupný košík

 
 
 
 
 
­

 
Porovnávate 0 Zobraziť Zmazať všetko

  Prihláste sa

   
  ­
  Nemáte ešte účet? Zaregistrujte sa | Zabudli ste Heslo?